Kolloidalt silver 10 PPM 5 liter/Kolloidinen hopea 5 litra

Innehåller: källvatten, Silver joner (10 mg per liter)
Beskrivning: Kolloidalt silver är en vattenreningsprodukt som effektivt dödar bakterier, svampar, virus och encelliga parasiter av typen amöbor och plasmodium (malaria).
Kolloidalt Silver är klassad som en vattendesinfektionsprodukt med styrkan 10 ppm, motsvarande 100 mikrogram silver per 10 ml produkt.
Detta Kolloidala Silver tillverkas med eget källvatten, som inte varit i kontakt med kemikalier och har således ett högt energivärde. Vi destillerar allt vatten i en certifierad vattendestillator innan påbörjad produktion. Vi använder oss endast av 99.99% ren metall i tillverkningen av Kolloidalt Silver.

Produkten sorterar under Kemikalieinspektionen
EG Nummer: EG 231-131-3, CAS 7440-22-4.

67,90