Ocean Solution växtnäring 1 l

OceanSolution är det nya revolutionerande sättet att återbörda alla mineraler och spårämnen till odlingsmarken genom en växtnäringsprodukt som utvinns ur havets innehåll av alla periodiska systemets 90+ ämnen. OceanSolution som produkten heter, bygger på en patentsökt process där man extraherar och koncentrerar alla de mineraler och spårämnen som samlats i havet till ett effektivt och drygt växtnäringsämneskoncentrat. Produkten produceras av havsvatten som är fullständigt rent från gifter och processen görs långt från land. 1 liter OceanSolution räcker till ca 5000 kvadratmeter och är ett kostnadseffektivt alternativ till stall- och handelsgödsel.

OceanSolution är pusselbiten som saknas i jordbruket. Pusselbiten som gör att till och med ekologisk odling kan börja ge samma avkastning som handelsgödselbaserat jordbruk. Detta med minskat användande av olika växtskyddsmedel. OceanSolution ökar avkastningen, eliminerar eller minskar drastiskt giftanvändningen, skapar näringsrika växter, återställer balansen i naturen och våra vattendrag samt sparar pengar för odlaren. Användandet av OceanSolution leder till att naturen kan återhämta sig och som en följd får vi tillbaka harmonin i samspelet mellan växter, djur och människor igen. Produktionen av ett kilo kvävegödsel kräver motsvarande en liter olja vilket leder till att vi belastar miljön onödigt mycket. Samtidigt så vet vi att en mycket stor del av det kvävegödsel vi lägger ut på åkermarken, förångas och går upp i atmosfären. Det är med andra ord en stor belastningsfaktor för vår miljö att vi använder handelsgödselbaserad odling idag.

38,00